We dedicate ourselves to be more than legal representatives.


ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ลอว์ แอนด์ อินสเปคชั่น บาย ออร์เดอร์ จำกัด บริษัททางด้านกฎหมายและบัญชีที่มีสำนักงานตั้งอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานครและหัวหิน บริษัทของเราเชี่ยวชาญในการให้บริการทั้งทางด้านกฎหมายและบัญชีตามมาตรฐานสากลด้วยความรู้และความเข้าใจในบริบทท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

บริการทางด้านกฎหมายของบริษัทเรามีทั้งด้านการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการว่าความในศาล ที่ให้บริการโดยทีมนักกฎหมายที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ซึ่งที่มีใบอนุญาตทนายความ และมีประสบการณ์มากว่า 10 ปี นักกฎหมายเรามีความเชี่ยวชาญให้บริการในเรื่องกฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สิน กฎหมายครอบครัว กฎหมายด้านภาษีอากร กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายแรงงาน ด้วยประสบการณ์ของเราทั้งในฐานะที่เป็นทั้งที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ ในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ท่านนั้น เราจึงคำนึงถึงผลทางกฎหมายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง  

นอกจากนั้น เรายังให้บริการอย่างครอบคลุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น การทำวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน การจดทะเบียนบริษัท การรับรองเอกสาร ทะเบียนบ้าน และพินัยกรรม 

บริการด้านบัญชีและภาษีของบริษัท เราพร้อมให้บริการโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาติที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และโดยนักบัญชีที่มีประสบการณ์จากบริษัทบัญชีชั้นนำของประเทศมาให้บริการด้านบัญชีตามหลักการบัญชีที่มีมาตรฐานสากล นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการด้านกฎหมายการบัญชี รวมถึงด้านการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการตรวจสอบของไทย ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาติและนักบัญชีของเรามีความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการด้านบัญชี ภาษีอากร การตรวจสอบบัญชี การบริการให้คำปรึกษาและดูแลบริหารระบบการจ่ายเงินเดือนพนักงานและประกันสังคม รวมถึงการวางแผนภาษีอากรและการวางระบบบัญชี ที่จะทำให้ท่านได้รับประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด 

เนื่องจากนักบัญชีของเรามีประสบการณ์จากบริษัทรับทำบัญชี Big 4 ของประเทศ ดังนั้นบริษัทเราจึงมีความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการแก่ทั้งบริษัทขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง และบริษัทขนาดใหญ่ รวมถึงบริษัทที่ได้รับ BOI เช่นกัน

ด้วยเหตุที่บริษัทของเรามีโอกาสให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติมากมาย เราจึงมีเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติผู้ให้บริการด้านกฎหมาย บัญชี  และอสังหาริมทรัพย์มาเป็นเวลานาน เพราะเราตระหนักถึงการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเราเสมอ

  


บริการ


ผู้ก่อตั้ง

DSC_1598 1Inch.jpg

ร้อยตำรวจโท ขจรภพ  ตันติพรสินชัย

ผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2558 - 2561     ข้าราชการตำรวจ สังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ตำแหน่งรองสารวัตรตำรวจท่องเที่ยว พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ปี 2554 ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมาย ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร

ปี 2554 นิติกรอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด แผนกคดีร้องขอความเป็นธรรม

ประวัติการศึกษา

ปี 2561   ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

สภาทนายความแห่งประเทศไทย

ปี 2558    ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศไทยภายใต้ความตกลงอาเซียน และการศึกษาเปรียบเทียบกรณีสหภาพยุโรป

ปี 2557    หลักสูตรการขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้บริหาร

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ปี 2552    หลักสูตรวิชาว่าความ รุ่นที่ 30

สภาทนายความแห่งประเทศไทย

ปี 2551     เนติบัณฑิตไทย  สมัยที่ 61

สำนักงานศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปี 2550    ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


หุ้นส่วนผู้จัดการ

พี่การ์ตูน.jpg

กานตี อิสรีย์ณุรักษ์

ทนายความ และ ที่ปรึกษากฎหมาย

  • กรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน

  • ที่ปรึกษากฎหมายประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • ทนายความอาสาประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2559 - 2560     ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท โววอง แอนด์ แอสโซซิเอส์ จำกัด

รับผิดชอบดูแลสาขาหัวหิน

ปี 2556 - 2560     ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ

ปี 2553 - 2556       ทนายความ บริษัท กฎหมาย จัสติสไลท์ จำกัด

ปี 2551 - 2552      เจ้าหน้าที่ประนอมหนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สีลม  กรุงเทพมหานคร
 

ประวัติการศึกษา

ปี 2561 หลักสูตรทนายความคดียาเสพติด

สภาทนายความแห่งประเทศไทย

ปี 2560   ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

สภาทนายความแห่งประเทศไทย

ปี 2559   หลักสูตร AP100 การประเมินค่าสังหาริมทรัพย์

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ปี 2559    หลักสูตร AP124  Business  Model & Valuation

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ปี 2558    ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การประกอบวิชาชีพของพยาบาลและผดุงครรภ์ไทยในประเทศสิงคโปร์ภายใต้ความตกลงอาเซียน

ปี 2557    หลักสูตรการขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้บริหาร

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ปี 2552   หลักสูตรวิชาว่าความ รุ่นที่ 30  

สภาทนายความแห่งประเทศไทย

ปี 2551     เนติบัณฑิตไทย  สมัยที่ 61

สำนักงานศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปี 2550     ปริญญาตรี  คณะนิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ที่ปรึกษา

Torsten Voigt.jpg

ทอร์สเท็น  โฟกท์

ที่ปรึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2553 - 2561        หุ้นส่วนและที่ปรึกษา บริษัท ตุ๊กหัวหินการบัญชีและกฎหมาย จำกัด

ให้คำแนะนำและปรึกษาในการจัดทำบัญชีและยื่นภาษีของสถานประกอบการต่าง ๆ

ปี 2552 - 2561        ผู้บริหาร บริษัท กริฟฟินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ให้คำปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจและการเติบโตของธุรกิจ ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและสนับสนุนโครงการส่งเสริมการลงทุนของ BOI

ปี 2549 - 2552       ผู้จัดการโครงการ Berlin Projekt Management GmbH ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

วางแผนเชิงกลยุทธ์  ควบคุมและจัดการโครงการและงบประมาณเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ของรัฐบาล

ปี 2542 - 2552       เจ้าของกิจการบริษัทที่ปรึกษาและจัดการแผนงานทอร์สเท็น โฟกท์   ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

ให้คำปรึกษาทางธุรกิจสำหรับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และวางแผนจัดการอาคารและอสังหาริมทรัพย์

ประวัติการศึกษา

ปี 2539 - 2541 สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์  ZAW Potsdam - Babelsberg, ประเทศเยอรมนี   

ปี 2528 -2532   สาขาวิชากฎหมาย มหาวิทยาลัยแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

อาสาสมัคร

ปี 2559 - ปัจจุบัน   เจ้าหน้าที่ธุรการ สโมสรโรตารี อินเตอร์เนชั่นแนล หัวหิน


Partner-BG.JPG

เบนนัว การ์เง่

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงาน

2560 - ปัจจุบัน ผู้จัดการการพัฒนาธุรกิจ / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รูมบายรูม (บริษัทอสังหาริมทรัพย์) ประเทศไทย

2547 - ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้น (100%) / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / ผู้บริหาร

9146-9312 Quebec Inc. (Accounting and Holding Company), ประเทศแคนาดา

2547 - ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้น (33%) / ผู้จัดการการพัฒนาธุรกิจ / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / ผู้บริหาร

4262581 Canada Inc. (Investment Corporation), ประเทศแคนาดา

2556 - 2560 รองประธาน ฝ่ายการพัฒนาธุรกิจ / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Ogilvie Group (Holding Corporation), ประเทศแคนาดา

2552 - 2555 ผู้ถือหุ้น (33%) / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / ผู้บริหาร

Pica Pica (ร้านอาหาร), ประเทศแคนาดา

2542 - 2544 ผู้ถือหุ้น (50%) / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร

Croque En Bol Inc. (ร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง), ประเทศแคนาดา

2538 - 2547 เจ้าของกิจการ / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Gagne, Bouchard enr. (สำนักงานบัญชี), ประเทศแคนาดา

ประวัติการศึกษา

2533 - 2537 สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)

Quebec University (UQAM) ประเทศแคนาดา


เลขานุการ

Partner-HS.JPG

ฮุสนา สมศักดิ์

ลูกค้าสัมพันธ์

ประสบการณ์การทำงาน

2561 - ปัจจุบัน ผู้แทนขาย / ผู้แปล (ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส)

/ ผู้ประสานงานกับสำนักงานกฎหมาย

บริษัท เซ็นจูรี 21 โปร เรียลเอสเตต

2560 ผู้จัดการฝ่ายขายและเช่า / ผู้แปล (ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส)

รูมบายรูม (บริษัทอสังหาริมทรัพย์และบริการอื่น ๆ) ประเทศไทย

2538 - 2541 หุ้นส่วน / ผู้แทนขาย

บริษัท ไฮเปอร์โฟกัส สตูดิโอแอนด์แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

2560 ใบประกาศ Real estate kick start to success, รีแม็กซ์ ประเทศไทย

2535 - 2539 ปริญญาตรี คณะการตลาด มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพ ประเทศไทย

ภาษา

ไทย / อังกฤษ / ฝรั่งเศส