เข้าใจเรื่อง“กำไร”ก่อนจะไปเสียภาษี

             “กำไร” คือผลตอบแทนธุรกิจ เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จและความยั่งยืนในการทำธุรกิจที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในการประกอบธุรกิจ เพราะหากดำเนินธุรกิจต่อไปโดยไม่สามารถทำกำไรได้ สุดท้ายธุรกิจอาจจะก็จะต้องปิดตัวลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

             “กำไร และ ภาษี” เป็นสิ่งเกี่ยวพันโดยไม่สามารถแยกจากกันได้ เนื่องจากธุรกิจต่างๆจะคำนวณภาษีจากยอดกำไรที่เกิดขึ้น แต่กำไรที่ว่านั้นจะต้องผ่านขั้นตอนการทำบัญชีรายรับรายจ่ายที่ถูกต้อง และคำนวณออกมาเป็นกำไรสุทธิ หรือคิดอย่างง่ายๆคือ กำไรจริงหลังหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วนั่นเอง

 

การทำบัญชีรายรับรายจ่าย ส่งผลดีอย่างไรบ้างกับธุรกิจของคุณ??

               1. เพื่อทราบสถานะการเงินของธุรกิจของท่าน ว่ามีรายรับ รายจ่ายเพียงใด ในกรณีที่มีรายรับมากกว่ารายได้ ยังถือว่าธุรกิจของท่านมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ มีสภาพคล่อง แต่หาก แต่หากมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ธุรกิจขาดทุน เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดหนี้สินมี จะทำให้เกิดปัญหาตามมา

               2. เมื่อมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายถูกต้องและเป็นระบบ เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารจะสามารถเห็นตัวเลข หรือผลประกอบว่าได้กำไร หรือขาดทุน ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีค่าใช้จ่ายมาจากส่วนไหนบ้าง และจะลดค่าใช้จ่ายจากส่วนไหนได้อีกบ้าง

              3. ตัวเลขจากการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย สามารถนำมาวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อนจุดแข็งของกิจการ ควรปรับปรุงและพัฒนาด้านใดบ้าง

 

              เมื่อผู้ประกอบการทราบถึงสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ ก็อาจจะตัดสินใจได้ว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือดำเนินกิจการไปในทิศทางใด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายถูกต้องเป็นระบบจะช่วยต่อยอดกิจการของท่านให้ประสบความสำเร็จได้และเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนภาษีที่ดีและง่ายดายขึ้น คงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทุกคนเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับกลับมา 


              ขอบคุณข้อมูลจาก https://flowaccount.com