แชทคือ แชทคือ แชทคือ สัญญา

ไปยืมเงินใคร  หรือ หากโดนคนยืมเงินผ่านแชท แล้วเบี้ยวไม่คืน ไม่จ่าย มีหนาวแน่นอน!!

            ใครที่เป็นสมาชิกในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น แอพลิเคชั่น เฟซบุ๊ก หรือไลน์ อาจได้เห็นอยู่บ่อยๆ ว่าเห็นมีการทวงเงินและประจานคนยืมเงินผ่านแชทอยู่บ่อยครั้ง
ผู้ให้กู้ยืมฟังทางนี้ การกู้ยืมเงินผ่านสื่อออนไลน์ไม่ต้องทำหนังสือก็ถือเป็นสัญญานะจ๊ะ รู้ยัง!!

การกู้ยืมเงินทั่วไป 
             หากจำนวนเงินที่กู้ไม่เกิน 2,000 บาท มีกู้ยืมเงินด้วยวาจา กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องทำหลักฐานกู้ยืมเงินเป็นหนังสือหรือลายลักษณ์อักษร  แต่หากกู้ยืมเงินจำนวนมากกว่า 2,000 บาทนั้น กฎหมายต้องกำหนดให้ต้องทำหลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุข้อความการกู้ยืมเงินระหว่างคู่สัญญาและจำนวนเงินที่ทำการกู้ยืม และให้ลงลายมือชื่อคู่สัญญา นั่นคือผู้ให้กู้และผู้กู้เอาไว้ โดยไม่จำเป็นต้องมีพยาน

              แต่สมัยนี้หากต้องนัดมาพบเจอเพื่อทำสัญญาอาจดูเป็นเรื่องที่ยุ่งยากไปนิด แอพลิเคชั่นที่ทันสมัยมีอยู่ในมือแล้ว ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ แชทเพื่อยืมได้โดยเร็วไว แชทไว โอนไว ง๊ายง่าย !! แต่เมื่อถึงกำหนดต้องจ่ายคืน โทรไม่รับ ทักแชทไม่ตอบ บล็อกไปอีก งานเข้า!!!!!!!!!!!!
         
              การกู้ยืมเงินโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ เช่น โปรแกรมแชทพูดคุยในเฟซบุ๊ก  ไลน์ อีเมล์ หรือ อื่นๆ จำนวนเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป นั้น ถือว่าเป็นการกู้ยืมอย่างสมบูรณ์เช่นกัน สิ่งที่พูดคุยระหว่างผู้ยืมกับผู้ให้ยืมถือเป็นสิ่งสำคัญ ใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องได้ โดยผู้ให้กู้ต้องเก็บรายละเอียด รูปภาพ บทสนทนา ในการกู้ยืมดังกล่าวไว้ ได้แก่ ข้อความแชท (Chat) บัญชีผู้ใช้ของผู้ยืมเงิน (Account) และหลักฐานการโอนเงิน (Slip)  

ข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดี ได้นะ!!
        - ข้อมูลที่ระบุบัญชีผู้ใช้ของผู้ยืมเงินได้ 
        - ข้อมูลในระบบที่ปลอดภัยมั่นคงและเชื่อถือได้  
        -  เก็บหลักฐานทันที เมื่อมีการยืมเงินและรักษาข้อมูลให้อยู่ในสภาพเดิม ไม่แก้ไขวัน เวลา ที่รับส่งข้อความ

อายุความในการฟ้องคดีกู้ยืมเงิน 
        - ต้องฟ้องภายใน 10 ปี นับแต่วันถึงกำหนดชำระเงินกู้ยืมคืน ซึ่งถือเป็นเวลาที่ผู้ให้กู้ มีสิทธิทวงเงินคืนจากผู้กู้
        - แต่หากสัญญากู้มีกำหนดชำระเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดๆจะมีอายุความ 5 ปี

ขอบคุณสาระน่ารู้จากเพจ สำนักงานกิจการยุติธรรม 
 

26165941_1560499404035826_7366272851287090848_n.png