ใยละเมอเพ้อพก โกหกหน้าตาย

             “...จริงจริงเธอนะเหรอ เธอรู้เต็มอก ใยละเมอเพ้อพก โกหกหน้าตาย...”  ร้องเพลงพร้อมปาดน้ำตา ช่างโกหกกันได้กฎหมายน่ารู้ที่เรานำมาแชร์ในวันนี้ช่างเช้ากับบทเพลงเสียเหลือเกิน ครั้งนี้ขอเสนอเรื่อง ใยละเมอเพ้อพก โกหกหน้าตาย มาดูกัน!!

             บทลงโทษความผิดฐานแจ้งความ-ฟ้องคดี-เบิกความ ที่ไม่เป็นเท็จ คนที่ชอบพูดปด พูดเท็จทั้งหลาย ต้องอ่าน!!

             มาดูกันที่การแจ้งความเท็จ  ผู้ใดเจตนา เขียน พูด ตอบคำถาม ที่ไม่เป็นความจริงแก่เจ้าพนักงาน ทำให้ผู้อื่นเสียหาย ประมวลกฎหมายอาญากำหนดโทษผู้กระทำความผิดแจ้งความเท็จไว้ ดังนี้

             มาตรา 137  ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
             มาตรา 172  ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
             มาตรา 173  ผู้ใดรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น แจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาว่า ได้มีการกระทำความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
             มาตรา 174  ถ้าการแจ้งข้อความตามมาตรา 172 หรือมาตรา 173 เป็นการเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกหมื่นบาท (ถ้าการแจ้งตามความในวรรคแรก เป็นการเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท)


              ต่อมาเป็น การฟ้องคดีเท็จกันบ้าง ผู้ฟ้องหรือโจทก์ที่ฟ้องคดีต่อศาล กระทำความผิดตาม มาตรา 175 ที่ระบุว่า  "ผู้ใดเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำความผิดอาญา หรือว่ากระทำความผิดอาญาแรงกว่าที่เป็นความจริง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท"  และ    มาตรา 176  "ผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา 175 แล้วลุแก่โทษต่อศาล และขอถอนฟ้องหรือแก้ฟ้องก่อนมีคำพิพากษา ให้ศาลลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือศาลจะไม่ลงโทษเลยก็ได้"

              สุดท้ายมาดูกันที่ การเบิกความเท็จ หากพยานบุคคลเบิกความเท็จต่อศาลไม่ว่าจะในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือ จำเลยที่อ้างตนเองเป็นพยานในคดีแพ่งเบิกความเท็จต่อศาล ตามมาตรา 177  

             “ผู้ใดเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล ถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อสำคัญในคดี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
              ถ้าความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ได้กระทำในการพิจารณาคดีอาญา ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท

              ทุกการกระทำย่อม ได้รับผลเสมอ โกหก พูดปดมดเท็จ หากเป็นเรื่องทั่วไปคงไม่เป็นไร แต่หากถึงขั้นแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน หรือ ศาล เมื่อมีการสอบสวนและพบว่าเป็นความเท็จละก็ คงได้รับผลของการกระทำแน่นอน ใครที่กำลังจะกระทำความผิดพวกนี้ คิดดีๆนะจ๊ะ 

ขอบคุณสาระน่ารู้จาก  สำนักงานกิจการยุติธรรม

25353874_1547478655337901_7985053595911865682_n.png