ต้นไม้ล้ำเขตแดน ตัดฟันได้ไม่ผิดกฎหมาย

       “ ฉันเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ ฉันมีสิทธิ์จะทำอะไรบนที่ดินแปลงนี้ก็ได้.... ” ใครที่คิดแบบนี้ขอให้อ่านบทความนี้ก่อนนะคะ


          จริงอยู่ ที่เราเป็นเจ้าของที่ดิน ย่อมมีสิทธิ์กระทำการใดๆก็ได้บนที่ดินของตัวเอง แต่การกระทำนั้นต้องไม่เป็นการรุกล้ำเข้าไปในเขตแดนของคนอื่น  ในกรณีนี้เราขอกล่าวถึงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตัวเอง และเมื่อต้นไม้เติบใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขา รุกล้ำเข้าในบ้านหรือที่ดินที่มีเขตแดนติดกัน ในกรณีนี้เจ้าของที่ดินผู้ที่ถูกรุกล้ำ มีสิทธิ์กระทำการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังนี้....

 

        “ เจ้าของที่ดินอาจตัดรากไม้ซึ่งรุกเข้ามาจากที่ดินติดต่อและเอาไว้เสียถ้ากิ่งไม้อื่นล้ำเข้ามาเมื่อเจ้าของที่ดินได้บอกผู้ครอบครองที่ดินติดต่อให้ตัดภายในเวลาอันควรแล้วแต่ผู้นั้นไม่ตัดท่านว่าเจ้าของที่ดินตัดเอาเสียได้ ”


         หมายความว่า กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ได้รับความเสียหาย ต้องแจ้งให้เจ้าของต้นไม้ตัดฟันไม่ให้เกิดการล่วงล้ำเสียก่อน หากไม่ตัดฟันต้นไม้ตามที่แจ้ง จึงจะมีอำนาจเข้ามาตัดฟันต้นไม้และเรียกค่าเสียหายได้

 

         ในส่วนของเรื่องดอกผล หากเจ้าของที่ข้างเคียงเก็บไปก็ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ แต่ว่าดอกผลเหล่านั้นต้องตกหล่นลงพื้นตามธรรมชาติเท่านั้น  ถ้าเด็ดจากต้นไม้โดยตรง แม้ขณะเด็ดจะอยู่ ในที่ดินของตนเองก็ตาม ต้องถือว่าคนที่เด็ดได้กระทำผิด และอาจต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

 

ขอบคุณ สาระดีดีจาก เพจ ประชาสัมพันธ์ กระทรวงยุติธรรม

25497963_180928979158363_4431885133447138991_n.jpg