คำถามยอดฮิตที่เกี่ยวกับกองทุน TFF

            นักลงทุนทั้งหลายคงจะรู้จักกองทุน  TFF   หรือหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อกองทุนนี้มาบ้างแล้ว แผนภาพด้านล่างนี้เป็น “คำถามยอดฮิตที่เกี่ยวกับกองทุน TFF” ผู้ที่สนใจจะร่วมลงทุนกับกองทุนนี้อาจจะมีข้อสงสัยอยู่ไม่น้อย วันนี้เราได้สืบค้นรวบรวมคำถามพร้อมคำตอบก่อนจะลงทุน


กองทุน TFF คืออะไร
           กองทุน TFF คือ วิธีการระดมทุนประเภทหนึ่งเพื่อไปลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาประเทศในอนาคต โดยใช้รายได้จากโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ มาระดมทุนจากนักลงทุนผ่านกองทุนรวม TFF ที่จัดตั้งตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ในการพัฒนาสาธารณูปโภคและบริโภคสาธารณะใหม่


ทำไมต้องมี TFF
           ปัจจุบันไทยจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะจำนวนมาก เช่น  ถนน โรงพยาบาล และโรงเรียน แต่ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและหนี้สาธารณะ  จึงทำให้ไม่สามารถลงทุนพัฒนาประเทศได้พร้อมกันทุกด้าน อย่างไรก็ดี  การนำโครงสร้างพื้นฐานมาระดมทุนผ่าน TFF เป็นแหล่งเงินทุนใหม่ที่ภาครัฐสามารถลงทุนได้ทันที  โดยไม่ต้องรอการจัดสรรงบประมาณหรือเงินกู้ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อม และจะช่วยให้รัฐบาลนำเงินงบประมาณและ/หรือเงินกู้ที่มีจำกัด  ไปลงทุนในการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ เช่นการสาธารณสุข การศึกษาได้


TFF มีประโยชน์อย่างไร
           นักลงทุนทั้งหลายคงจะรู้จักกองทุน  TFF   หรือหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อกองทุนนี้มาบ้างแล้ว แผนภาพด้านล่างนี้เป็น “คำถามยอดฮิตที่เกี่ยวกับกองทุน TFF” ผู้ที่สนใจจะร่วมลงทุนกับกองทุนนี้อาจจะมีข้อสงสัยอยู่ไม่น้อย วันนี้เราได้สืบค้นรวบรวมคำถามพร้อมคำตอบก่อนจะลงทุน


กองทุน TFF คืออะไร
           กองทุน TFF คือ วิธีการระดมทุนประเภทหนึ่งเพื่อไปลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาประเทศในอนาคต โดยใช้รายได้จากโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ มาระดมทุนจากนักลงทุนผ่านกองทุนรวม TFF ที่จัดตั้งตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ในการพัฒนาสาธารณูปโภคและบริโภคสาธารณะใหม่


ทำไมต้องมี TFF
           ปัจจุบันไทยจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะจำนวนมาก เช่น  ถนน โรงพยาบาล และโรงเรียน แต่ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและหนี้สาธารณะ  จึงทำให้ไม่สามารถลงทุนพัฒนาประเทศได้พร้อมกันทุกด้าน อย่างไรก็ดี  การนำโครงสร้างพื้นฐานมาระดมทุนผ่าน TFF เป็นแหล่งเงินทุนใหม่ที่ภาครัฐสามารถลงทุนได้ทันที  โดยไม่ต้องรอการจัดสรรงบประมาณหรือเงินกู้ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อม และจะช่วยให้รัฐบาลนำเงินงบประมาณและ/หรือเงินกู้ที่มีจำกัด  ไปลงทุนในการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ เช่นการสาธารณสุข การศึกษาได้


TFF มีประโยชน์อย่างไร
           การที่ภาครัฐลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมได้เร็วขึ้น  ประชาชนก็จะได้ใช้บริการสาธารณะดังกล่าวได้เร็วมากขึ้น  นอกจากนี้ TFF ก็ยังเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ประชาชนผู้มีเงินออม  รวมทั้งทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลงทุนในโครงการที่มีคุณภาพของภาครัฐและโครงการที่นำมาระดมทุนผ่าน TFF จะมีการกำกับให้บริการสาธารณะมีมาตรฐานและโปร่งใสขึ้น  ส่งผลให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนด้วยคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น


นักลงทุนรายย่อยสามารถซื้อ TFF ได้ไหม
           การระดมทุนของ TFF เปิดกว้างให้กับลงทุนทุกกลุ่ม โดยรัฐบาลเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยที่เป็นคนไทยได้มีโอกาสซื้อหน่วยลงทุนของ TFF เป็นหลักอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นความตั้งใจที่ต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมลงทุนในโครงการที่มีคุณภาพของภาครัฐที่มีผลตอบแทนที่มั่นคง


ผลตอบแทนในการลงทุนของ TFF เป็นเท่าไร และจะมีการประกันผลตอบแทนหรือไม่
           อัตราผลตอบแทนในการลงทุนครั้งแรกของ จะต้องดำเนินการผ่านกระบวนการสำรวจความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนักลงทุน (Book Building) ดังนั้นอัตราผลตอบแทนจะขึ้นกับความต้องการและการประเมินความเสี่ยงของนักลงทุน ในช่วงที่ออกเสนอขายหน่วยลงทุนสำหรับการลงทุนของ TFF ในครั้งนี้จะเป็นการลงทุนในโครงการที่มีอยู่เดิม (Brownfield) ของการทางพิเศษฯซึ่งมีรายได้ที่มั่นคง  จึงไม่มีความจำเป็นในการประกันผลตอบแทน


TFFจะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่
           หน่วยลงทุนของ TFF จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายเปลี่ยนมือ  และเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์  โดยการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะทำให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.อีกด้วย


ค่าทางด่วนจะแพงขึ้นหรือไม่
            ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560ได้ให้หลักการในการทำสัญญา RTA (Revenue Transfer Agreement) ว่าจะไม่ให้เป็นเงื่อนไขในการขึ้นค่าผ่านทาง ดังนั้นการระดมทุน TFF จึงไม่ได้ทำให้ค่าทางด่วนเพิ่มขึ้น


ภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ) จะได้อะไรจากการระดมทุนผ่าน TFF
           ภาครัฐจะได้รับเงินจากการระดมทุนผ่าน TFF เพื่อก่อสร้างโครงการใหม่ๆที่มีความพร้อมทันที โดยไม่ต้องใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ หรือ รอสะสมกำไรในอนาคต ซึ่งการลงทุนได้เร็วจะทำให้มีทรัพย์สิน ที่จะสร้างรายได้ให้กับภาครัฐเร็วขึ้น  รวมทั้งไม่เป้นภาระทางการคลัง เช่น การทางพิเศษจะได้รับเงินจาก TFF ไปก่อสร้างโครงการทางพิเศษพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก และโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และ E-W Corridor ด้านตะวันตก และเมื่อโครงการเปิดให้บริการจะสามารถสร้างรายได้ให้กับการทางพิเศษเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้จะมีทางด่วนเส้นใหม่จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล  รวมทั้งช่วยลดปริมารการใช้น้ำมัน  ซึ่งประชาชนและประเทศจะได้ประโยชน์เช่นกัน


สิทธิประโยชน์ของพนักงานการทางพิเศษฯจะได้รับลดลงหรือไม่ จากการนำโครงการโครงสร้างพื้นฐานมาระดมทุนผ่าน TFF
           มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ได้เห็นชอบให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับปรุงในการคำนวณกำไร เพื่อจัดสรรโบนัสสำหรับพนักงานการทางพิเศษฯ เพื่อให้พนักงานการทางพิเศษฯมั่นใจว่าการนำโครงการโครงสร้างพื้นฐานมาระดมทุนผ่าน TFFจะไม่กระทบต่อโบนัสของพนักงานการทางพิเศษฯอย่างแน่นอน


การระดมทุนผ่าน TFF เป็นการนำทรัพย์สินของรัฐไปขายนักลงทุนหรือไม่
           การระดมทุนผ่าน TFF ไม่ได้เป็นการนำทรัพย์สินไปขายให้แก่นักลงทุนแต่เป็นการระดมทุนจากความเชื่อมั่นของรายได้ของโครงการในอนาคตเพื่อให้ได้เงินจากนักลงทุนมาใช้ในการพัฒนาโครงการต่างๆได้ทันที โดยนักทุนจะได้รับผลตอบแทนตามระยะเวลาที่กำหนดของสัญญา ในขณะที่ทรัพย์สินของโครงการทั้งหมดยังเป็นกรรมสิทธิ์ของภาครัฐ


ต้นทุนในการระดมทุนผ่าน TFF แพงกว่ากู้เงินจริงหรือไม่
           ต้นทุนในการระดมทุนผ่าน TFF จะขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุนโดยภาครัฐไม่มีภาระผูกพันใดๆ  ในขณะที่การกู้เงิน จะมีรัฐบาลเป็นผู้รับความเสียงทั้งหมด  ทำให้ต้นทุนเงินกู้อาจจะต่ำกว่าการระดมทุนผ่าน TFF แต่การใช้เงินกู้จะทำให้ระดับหนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มสูงขึ้น  ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อันดับความน่าเชื่อถือของประเทสลดลง อีกทั้งทำให้ภาครัฐมีความสามารถในการลงทุนด้านอื่นๆที่จำเป็น เช่น  ด้านการศึกษา ก้านสาธารณสุข ลดลง

          
           สรุปแล้ว เราสามารถเปรียบเทียบเสมือนว่าพ่อแม่ (รัฐบาล) มีลูก 3 คน ลุกคนโตมีความเข้มแข็งสามารถหารายได้ในระดับหนึ่ง  ลุกคนที่ 2-3 เป็นลูกที่อยู่ในวัยเรียนยังไม่มีรายได้ แต่จำเป็นต้องมีการพัฒนาด้านการศึกษาและความเป็นอยู่  ดังนั้น หากพ่อแม่ต้องการกู้เงินได้จำกัด  ต้องกู้เงินให้ลุกคนโตไปลงทุน โดยใช้เครดิตพ่อแม่ในการกู้เงิน  พ่อแม่ก็จะสามารถกู้เงินไปให้ลุกคนที่ 2-3 ได้น้อยลง การระดมทุนผ่าน TFF จึงเป็นแหล่งระดมทุนให้ลุกคนโต  สามารถระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนในกิจการของตนเองได้ทันที (โดยไม่ต้องรอพ่อแม่กู้เงินให้) ซึ่งจะช่วยให้พ่อแม่มีเงินมาช่วยพัฒนาการศึกษาและความเป็นอยู่ของลุกคนที่ 2-3 ได้

ขอบคุณสาระดีดีจาก เพจกรมสรรพากร ( Revenue Department)