ได้ประกันตัวแล้วหนี แบบนี้ต้องมีมาตรการ

มาตรการ-กำกับ-ดูแล-ติดตาม ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้ประกันตัว

        โดยทั่วไปแล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกจับกุมนั้น   จะมีการร้องขอต่อศาลเพื่อประกันตัวชั่วคราว อันเป็นการขออนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมของเจ้า พนักงานหรือศาลตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกควบคุมหรือขังเป็นเวลานานเกินกว่าความจำเป็นในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี  เมื่อศาลพิจารณาแล้ว เห็นว่าจำเลยหรือผู้ต้องหาพิจารณาแล้วเห็นว่า หากประกันตัวไปแล้ว ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไม่สร้างปัญหา หรือ ก่อความเสียหาย แก่ผู้อื่นในระหว่างระยะเวลาประกันตัวอนุญาตให้ประกันตัว ศาลก็จะอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราว

        แต่ทว่าก็มีเหตุการณ์ที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยบางคนเมื่อได้รับการประกันตัวออกไปแล้ว ทำการหลบหนีเพื่อหนีคดี กฎหมายจึงได้บัญญัติมาตรการ กำกับ ดูแล ติดตาม ไว้ในกรณีที่หากผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการประกันตัวแล้ว และหลบหนี อันได้แก่

        1. มีผู้กำกับดูแล ซึ่งจะมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล  รับรายงานตัวตามระยะเวลาที่ศาลกำหนด  ป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนี  และให้คำปรึกษา ซึ่งในส่วนของผู้กำกับดูแล ต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่กำกับดูแลโดยตรง, ผู้ประกันตัว, คนที่เป็นหลักประกัน, เจ้าของหลักประกัน  ซึ่งผู้กำกับดูแลในที่นี้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาล และจะได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายเมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่หลบหนี  ไม่ทำอันตราย และ ไม่ก่อความเสียหายในช่วงที่ได้ประกันตัว

        2. ให้ความช่วยเหลือ ในกรณีนี้ศาลจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ยากจนและไม่มีค่าเดินทางไปศาลหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด

        3. ให้รางวัลนำจับ  ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยทำการหลบหนี  หากคนทั่วไปผู้ใดพบเห็น และแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ทราบและทำการจับกุมได้  หรือหากเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือคนทั่วไปที่เจ้าหน้าที่ขอให้ช่วยตามจับ หากสามารถติดตามจับกุมได้  ก็จะได้รับรางวัลนำจับเป็นค่าตอบแทน

         สำหรับผู้ที่ตกอยู่ในสถานะผู้ต้องหาหรือจำเลย หากได้รับโอกาสให้ประกันตัวได้ ท่านย่อมต้องปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับการประกันตัว  ผู้ใดที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด ศาลก็ย่อมที่จะให้โอกาสและให้ความช่วยเหลือ รับฟัง แต่หากท่านไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง โดยคิดหลบหนี อาจมีข้อหาติดตัวเพิ่มขึ้น ไม่ได้รับโอกาสอีก และจากการกระทำนั้นสามารถบ่งบอกได้ว่าคดีที่ติดตัวท่านอยู่ ท่านเป็นผู้กระทำผิดจริง!!

ขอบคุณสาระน่ารู้จาก สำนักงานกิจการยุติธรรม
 

22449586_1490583944360706_5350708536424123602_n.png