หยุด...การค้ามนุษย์

           “การค้ามนุษย์” หมายถึง  การเป็นธุระจัดหา ขนส่ง ส่งต่อ ซื้อขาย จัดให้อยู่อาศัยหรือรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กำลัง หรือบีบบังคับกักขัง-หน่วงเหนี่ยวหรือในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ฉ้อโกง ทำร้ายร่างกาย ยึดเอกสารสำคัญ หลอกลวงด้วยการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือ หรือมีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มีอำนาจ ควบคุมบุคคลอื่นเพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวง เช่น การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอื่นหรือการแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับพาไปขอทาน  การผลิตและเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร  การบังคับใช้แรงงาน หรือการกระทำอื่นใดเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การทำให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือตัดอวัยวะออกจากร่างกาย เพื่อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง

             การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกคุกคามในชีวิตและทรัพย์สินหรือการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้พิการ หรือบุคคลทั่วไป จะต้องได้รับการบำบัดฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ  และได้รับการดูแลในสถานคุ้มครอง สวัสดิภาพฯ  โดยจะได้รับความคุ้มครองทั้งตัวผู้เสียหาย พยาน และครอบครัว  อีกทั้งยังได้รับการศึกษา และสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้

            ส่วนบทลงโทษของผู้เป็นธุระจัดหา กักขัง หน่วงเหนี่ยว หรือเป็นผู้กระทำการอื่นใดที่เป็นเสมือนการค้ามนุษย์ มีโทษดังนี้
                - หากผู้เสียหายเป็นบุคคลทั่วไป ผู้กระทำความผิด จะต้องได้รับโทษ จำคุก 4-12 ปี ปรับ ตั้งแต่ 400,000 – 1,200,000 บาท
                - หากผู้เสียหายเป็นเด็กอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี ผู้กระทำความผิด จะต้องได้รับโทษจำคุก 6-15 ปี ปรับตั้งแต่ 600,000 – 1,500,000 บาท
                - หากผู้เสียหายเป็นเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี หรือ เป็นคนพิการ หรือ เป็นผู้ป่วยจิตเภท ผู้กระทำความผิด จะต้องได้รับโทษจำคุก 8-20 ปี ปรับตั้งแต่ 800,000 – 2,000,000 บาท
               - และหากผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือเป็นโรคร้าย ผู้กระทำความผิด จะต้องได้รับโทษจำคุก 8-20 ปี ปรับตั้งแต่ 800,000 – 2,000,000 บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต
               - ในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ผู้กระทำความผิด จะได้รับโทษ จำคุกตลอดชีวิต หรือ ประหารชีวิต
หากประชาชนท่านใดที่พบเห็นการกระทำความผิด หรือ พบเหยื่อการการค้ามนุษย์ สามารถแจ้งเบาะแสเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที ได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

ของคุณสาระหน้ารู้จาก เพจสำนักงานกิจการยุติธรรม

18275211_1336507146435054_1104124184297185941_n.png